องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายนาสิงห์-นาทราย [ 21 ม.ค. 2562 ]77
162 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]79
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 [ 14 ม.ค. 2562 ]240
164 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ม.ค. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]79
165 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]83
166 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]82
167 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ธ.ค. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]77
168 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสิงห์-นาทราย [ 13 ธ.ค. 2561 ]83
169 ขอประชาสัมพันธุ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 15 พ.ย. 2561 ]74
170 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พ.ย. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]77
171 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]80
172 บันทึกการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 10 /2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]80
173 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]155
174 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]81
175 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]75
176 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 [ 21 ก.ย. 2561 ]80
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ฯลฯด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2561 ]78
178 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่5 [ 19 ก.ย. 2561 ]75
179 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยผูงสูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]76
180 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 31 ส.ค. 2561 ]94
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12