องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2566 ]1
3 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
4 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]0
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2566 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 21 พ.ย. 2565 ]18
9 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
11 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]29
12 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]27
13 ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 29 ก.ย. 2565 ]36
14 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]24
15 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]41
16 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]40
17 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]43
18 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]43
19 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]39
20 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหารไทยและขนมไทย หลักสูตร "ธุรกิจการชงกาแฟสด เครื่องดื่มและขนมไทยประยุกต์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14