องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน [ 21 พ.ค. 2567 ]0
2 ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้ระบบยืมวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์ [ 24 ม.ค. 2567 ]24
5 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]14
6 โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 15 ม.ค. 2567 ]17
7 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]78
8 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]16
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 พ.ย. 2566 ]18
10 แผนพัฒนาบุคลากร [ 27 พ.ย. 2566 ]16
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงาบประมาณ 2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]33
12 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]30
13 ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]39
14 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
15 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]28
16 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]25
17 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 ก.ย. 2566 ]30
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห์ [ 23 ส.ค. 2566 ]32
19 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]26
20 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16