องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 302 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 พ.ย. 2566 ]5
2 แผนพัฒนาบุคลากร [ 27 พ.ย. 2566 ]4
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงาบประมาณ 2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]16
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]15
5 ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]27
6 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]14
8 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]13
9 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 ก.ย. 2566 ]19
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห์ [ 23 ส.ค. 2566 ]19
11 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]12
12 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]13
13 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]25
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภาค ค) [ 8 ส.ค. 2566 ]30
15 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]12
16 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]13
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ [ 7 ส.ค. 2566 ]27
18 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]14
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 3 ส.ค. 2566 ]29
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ เลขที่ประกาศ 2/2566 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]305
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16