องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บร...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "หน่วยบำบ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 65]
 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 145]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหา...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 139]
 
  การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเเ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภ...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 133]
 
  เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ข...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 167]
 

หน้า 1|2|3