องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]164
142 ขอเชิญร่วมเวที่ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 29 พ.ค. 2562 ]79
143 ขอเชิญร่วมเวที่ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 29 พ.ค. 2562 ]74
144 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พ.ค. 2562 [ 9 พ.ค. 2562 ]120
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรายทอง-บ้านหนองจิก หมู่ที่5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding [ 8 พ.ค. 2562 ]79
146 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรายทอง-บ้านหนองจิก หมู่ที่5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 8 พ.ค. 2562 ]78
147 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เม.ย. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]139
148 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]161
149 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]160
150 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]360
151 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำน้อยน้ำทิพย์ หมู่ที่5 [ 15 มี.ค. 2562 ]133
152 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิดมี หมู่ที่5 [ 15 มี.ค. 2562 ]123
153 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มี.ค. 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]77
154 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ก.พ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]78
155 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]83
156 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]164
157 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]161
158 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]153
159 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]164
160 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 ม.ค. 2562 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12