องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 24 ก.ย. 2562 ]94
122 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]160
123 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]164
124 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]162
125 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 27 ส.ค. 2562 ]83
126 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2562 ]85
127 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]162
128 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]155
129 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]224
130 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ส.ค. 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]73
131 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]148
132 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]164
133 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]164
134 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]77
135 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]197
136 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]156
137 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]85
138 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]159
139 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]164
140 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มิ.ย. 2562 [ 9 มิ.ย. 2562 ]78
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12