องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]93
82 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]97
83 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]137
84 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]90
85 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]156
86 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]151
87 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]157
88 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]163
89 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 2 ก.ค. 2563 ]198
90 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]267
91 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของผู้รับบริการจาก อบต.นาสิงห์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]183
92 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]177
93 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]79
94 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]93
95 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [ 2 เม.ย. 2563 ]164
96 ผลการประเมินการปฎิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]172
97 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]185
98 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 มี.ค. 2563 ]87
99 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]141
100 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั้วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงาน และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 61 [ 21 ก.พ. 2563 ]78
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12