องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]80
202 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]82
203 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่5 [ 8 มี.ค. 2561 ]81
204 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังและทางระบายน้้ำ เป็นกรณีเร่งด่วน หมู่ที่3,8 [ 21 ก.พ. 2561 ]145
205 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]80
206 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่2 [ 9 ก.พ. 2561 ]92
207 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 [ 5 ก.พ. 2561 ]86
208 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 [ 5 ก.พ. 2561 ]90
209 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 [ 5 ก.พ. 2561 ]88
210 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1/2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]82
211 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปา หมู่ที่3 เป็นกรณีเร่งด่วน [ 18 ธ.ค. 2560 ]75
212 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]96
213 เพลงไข้เลือดออก [ 25 ก.ค. 2560 ]137
214 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ [ 2 พ.ค. 2560 ]204
215 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่2 [ 2 พ.ค. 2560 ]255
216 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 (สายนานายบุญหลาย) [ 2 พ.ค. 2560 ]130
217 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 (สายนาศรีตานันท์) [ 2 พ.ค. 2560 ]222
218 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่6 [ 19 เม.ย. 2560 ]351
219 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.อาคาร คสล.ชั้นเดียว [ 7 มี.ค. 2560 ]165
220 เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]257
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12