องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]81
182 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต.นาสิงห์ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]82
183 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]83
184 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]85
185 ประกาศราคากลางทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ที่1 [ 24 ก.ค. 2561 ]82
186 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมแซมรางระบายน้ำ เป็นกรณีเร่งด่วน หมู่ที่3,8 [ 20 ก.ค. 2561 ]79
187 ประกาศแจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน เม.ย.-มิ.ย.2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]81
188 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]86
189 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]83
190 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่๗ [ 12 มิ.ย. 2561 ]78
191 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่1 [ 8 มิ.ย. 2561 ]83
192 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]83
193 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]139
194 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]83
195 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]84
196 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่2/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]86
197 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]82
198 ประกาศแจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ม.ค.-มี.ค.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]84
199 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]82
200 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]269
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12