องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมโครงการป้องกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 238]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่อง...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 266]
 
  การประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 258]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหา...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 297]
 
  การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเเ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 107]
 
  ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 266]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภ...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 286]
 
  เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 327]
 
  โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ข...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 270]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6