องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้ดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ลูกหลาน สมาชิกในชุมชน แสดงความเคารพความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โครงการจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03