องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Excel [ 9 ต.ค. 2566 ]43
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 word [ 9 ต.ค. 2566 ]33
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]50
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]113
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]232
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]333
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]403
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]477
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]471
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]469