องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์