องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]38
2 คำสั่งมอบหมายงาน สำนักปลัด [ 17 พ.ค. 2564 ]272
3 คำสั่งมอบหมายงาน กองคลัง [ 17 พ.ค. 2564 ]266
4 คำสั่งมอบหมายงาน กองช่าง [ 17 พ.ค. 2564 ]222
5 คำสั่งมอบหมายงาน กองสาธารณสข [ 17 พ.ค. 2564 ]274
6 คำสั่งมอบหมายงาน กองสวัสดิการสังคม [ 17 พ.ค. 2564 ]591
7 คำสั่งมอบหมายงาน กองการศึกษา [ 17 พ.ค. 2564 ]232
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ (ล่วงหน้า) [ 17 พ.ค. 2564 ]263
9 คำสั่งมอบหมายงาน อบต.นาสิงห์ [ 17 พ.ค. 2564 ]229