องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
รายงานการคลัง


สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์