องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]24
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต [ 27 ม.ค. 2565 ]149
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 27 ม.ค. 2565 ]155
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง [ 27 ม.ค. 2565 ]146
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน [ 27 ม.ค. 2565 ]148
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี [ 27 ม.ค. 2565 ]145
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ [ 27 ม.ค. 2565 ]159
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]190