องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 3 ม.ค. 2566 ]97
2 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]177
3 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]178
4 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]177
5 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 2 เม.ย. 2563 ]174
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]163
7 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]181
8 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]179