องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]4
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]101
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]179
4 บันทึกเสนอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]245
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]184
6 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]166
7 iรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]222
8 อบต.นาสิงห์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต่าต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ [ 2 เม.ย. 2563 ]210
9 รายงานและติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ย. 2561 ]220