องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเทพสิงขร อบต.นาสิงห์
2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03