องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเทพสิงขร อบต.นาสิงห์
2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-10
2021-12-09
2021-11-22