องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment - LPA) (สถ.-อปท.) ประจำปี 2559


แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment - LPA) (สถ.-อปท.) ประจำปี 2559
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2021-12-09
2021-11-22
2017-05-25
2017-04-28
2017-03-24
2016-12-23