องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำเดือนเมษายน 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้จัดทำโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง       และชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ   ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานเชื่อมการค้าการลงทุนอาเซียนการท่องเที่ยวมาตรฐาน บ้านเมืองน่าอยู่” และเป็นการดำเนินการต่อยอดนโยบายของจังหวัด “ สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ ” 
 

2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03