องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำเดือนธันวาคม 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้จัดทำโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง       และชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ   ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานเชื่อมการค้าการลงทุนอาเซียนการท่องเที่ยวมาตรฐาน บ้านเมืองน่าอยู่” และเป็นการดำเนินการต่อยอดนโยบายของจังหวัด “ สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ ” 
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2021-12-09
2021-11-22
2017-05-25
2017-04-28
2017-03-24
2016-12-23