องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี 2566


เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมจากทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิงห์ กศน.ศรีวิไล ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตำบลนาสิงห์ เพื่อนำปัญหา ความต้องการของประชาชน มาจัดทำแผนงานโครงการ และนำไปพัฒนาตำบลนาสิงห์ต่อไป

2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03