องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี 2566


เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมจากทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิงห์ กศน.ศรีวิไล ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตำบลนาสิงห์ เพื่อนำปัญหา ความต้องการของประชาชน มาจัดทำแผนงานโครงการ และนำไปพัฒนาตำบลนาสิงห์ต่อไป

2023-03-21
2023-03-10
2023-03-02
2023-02-23
2023-02-01
2023-01-16
2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15