องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำปี 2567


ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสิงขร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ นายประหยัด จะหลาบหลอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้

1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

2.แจ้งประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

2024-06-03
2024-05-30
2024-05-30
2024-03-06
2024-03-04
2024-02-28
2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04