องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร


ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสิงขร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ นายประหยัด จะหลาบหลอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy)





2023-03-21
2023-03-10
2023-03-02
2023-02-23
2023-02-01
2023-01-16
2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15