องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผมเสริมบุคลิกภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการที่ถูกต้องในหลักการแต่งหน้าทำผม เรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการลงมือทำ สร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคต ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเทพสิงขร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15