องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ อำเภอศรีวิไล สถานีตำรวจภูธรศรีวิไล โรงเรียนบ้านนาสิงห์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ห้วยเกิบ บ้านทรายทอง หมู่ที5 ตำบลนาสิงห์ อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15