องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาสิงห์ ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอศรีวิไล กล่าวต้อนรับ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ และ นพ.ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15