องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี


อำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ต.นาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีวิไล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอศรีวิไล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนตำบลนาสิงห์ ในการนี้ นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ สมาชิกสภา อบต. เเละพนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18