องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเเละค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายประหยัด  จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตเเละค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร

2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18