องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ( Big Cleaning Day )


ในวันที่ 19 มกราคม 2565 นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ 
2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-10
2021-12-09
2021-11-22