องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ( Big Cleaning Day )


ในวันที่ 19 มกราคม 2565 นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ 
2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03