องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ ศรีอุทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น4 


                                                                                                           -สำนักงาน ป.ป.ช.-

2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03