องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์


ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. นั้น
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2021-12-09
2021-11-22
2017-05-25
2017-04-28
2017-03-24
2016-12-23