องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2564 ]8
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) [ 20 พ.ย. 2563 ]5
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]108
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
5 ขอความเห็นชอบรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2563 ]110
6 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 8 เม.ย. 2563 ]91
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต [ 2 เม.ย. 2563 ]111
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]156
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]192
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]204
 
หน้า 1|2