องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์