องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ


ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้บริหารองค์การบริหารส่่วนตำบลนาสิงห์ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาสนภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ