องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2563


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์