องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ บริเวณหนองสระหลวง ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมสาธารณะบริเวณหนองสระหลวง และถนนสายศรีวิไล - นาสิงห์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดฟื้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ตำบลนาสิงห์